Integrale Projectbeheersing is het credo tegenwoordig. Maar wat houdt dit precies in? Inzetten op alle aspecten van projectbeheersing wil niet zeggen dat er een integrale aanpak is. Infrastructurele projecten kennen een steeds uitdagender worden speelveld, er is niet zomaar meer een knip te maken tussen Omgeving en Techniek, of tussen Contract en Projectbeheersing. Of tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer… Hokke Project- en Procesbeheersing heeft een breed netwerk aan professionals waar mee samengewerkt wordt, hierdoor maakt u geen gebruik van een consultancybureau, maar mensen die hun naam verbinden aan de kwaliteit van hun product. U betaalt dus ook niet voor allerlei overhead, maar voor hetgeen waar u naar op zoek bent. Afhankelijk van uw vraag wordt u geadviseerd over de inzet. Dit gebeurt niet per mail, maar in een persoonlijk gesprek op locatie naar uw voorkeur. De vraag per mail is vaak niet hetgeen waar de behoefte ligt, in gesprek over de vraagstelling kijken we samen naar de gewenste inzet. Voor het gemak onderscheiden we drie hoofdthema’s.

Manager Projectbeheersing

Een integrale aanpak of adviseur op een specifiek deelproces. Samenwerken is het uitgangspunt, de inzet wordt hierop afgestemd. Dit kan zowel op inhuurbasis als op productuitbesteding of een combinatie hiervan.

Consultancy

Reviews, quick scans of audits bieden u de mogelijkheid om van buitenaf de thermometer in het project te stoppen. Ervaring leert dat hoe goed het team ook werkt, op een gegeven moment ontstaat er een beroepsblindheid doordat iedereen in hetzelfde frame zit te werken. Door reviews op producten of een quick scan op het proces maken we een momentopname van de voortgang en stellen een (verbeter)advies op.

Workshop of leertraject

Als vakgebied is Projectbeheersing nog steeds relatief jong en constant in ontwikkeling. Je ziet ook op steeds meer plekken de behoefte om ‘iets’ met Projectbeheersing te doen. Hier schuilt direct het gevaar, Projectbeheersing is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Of het nu gaat om workshops, kennis vergroten of opleiden van medewerkers (en opdrachtgevers), dit vereist wel didactische vaardigheden van de trainer. Een verhaal vertellen kan iedereen, een verhaal overbrengen is iets heel anders. Bij Rijkswaterstaat ben ik jarenlang gastdocent geweest bij het Corporate Learning Center bij verschillende opleidingstrajecten op het gebied van Projectbeheersing en Projectmanagement. Daarnaast heb ik als lid van de landelijke Kenniskring Projectbeheersing vele workshops georganiseerd en gegeven op inhoudelijke thema’s. Ook hier geldt dat samen met u gekeken wordt naar wat voor uw organisatie het beste is. U investeert in uw medewerkers, ik in kwaliteit van het product. Niet alleen, maar samen met gerenommeerde partners in opleiding en advies.

Opleveren = Overdragen

Komt het volgende U bekend voor;

  • Medewerkers gaan van het project af, zowel bij OG als ON
  • Verhuizing van de keet naar kantoor
  • Energie ligt bij bouwen en niet bij overdragen.

Aan het eind van projecten komt men vaak tot de ontdekking dat voordat het project opgeleverd kan worden, er ook niet iets overgedragen dient te worden. Dan is het noodzaak om nog over de juiste mensen en middelen te beschikken. Gelukkig beginnen steeds meer organisaties en projecten het belang te zien van een goede overdracht na afloop van realisatie. Echter, hoe organiseer je dat en wanneer begin je hiermee? Eén ding is zeker; het gaat niet vanzelf en het vereist andere kwaliteiten van het team.

Overdragen moet het nieuwe opleveren worden; ketenbenadering van de eerste verkenning tot aanvaarding opdrachtgever. Opleveren begint bij aanvang van het project, niet pas aan het eind. Areaalgegevens, datamanagement, beheer, onderhoud, tekeningen, digitaal of analoog dossier, bij overdragen passeert alles de revue. Ik bied verschillende diensten aan om U door al die processen rondom overdragen heen te loodsen om een soepele overdracht te borgen, van het opstellen van het Plan van Aanpak tot procesbegeleider gedurende het project. Door handig gebruik te maken van bewezen ICT-toepassingen kan veel tijd (en dus geld) bespaard worden, ook hier bied ik diverse mogelijkheden.